Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Hoe werkt mediation?

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. Mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van een overeenkomst, de mediationovereenkomt. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.

Het is niet gebruikelijk dat advocaten deelnemen aan de gesprekken, maar verboden is het niet. Als de andere partij ermee instemt, mag u een advocaat meenemen. Omgekeerd geldt hetzelfde, de andere partij mag ook een advocaat meenemen als u daarmee instemt. Bedenk daarbij wel dat het bij mediation niet draait om het juridische 'gelijk' maar om een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

plaatje mediation

De mediator

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Een mediator kan een juridische achtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Soms is hij afkomstig uit de overheid, de accountancy, het onderwijs of de gezondheidszorg. Een mediator kan de kwestie veel breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander.

Wat als het niet lukt tot een oplossing te komen?

Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwestie voor een deel via mediation wordt opgelost, maar op een of meer onderdelen een beslissing van de rechter nodig is. Bijvoorbeeld over de verdeling van uw bezittingen, terwijl u binnen de mediation wel tot afspraken over de kinderen bent gekomen.

De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd blijven bij de juridische procedure buiten beschouwing, om u en de ander de ruimte te geven vrijuit te praten en open met elkaar te onderhandelen. Tijdens het laatste gesprek wordt afgesproken welke informatie en stukken mogen worden ingebracht bij de juridische procedure.

Kwaliteit van de mediator

Alle bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven mediators staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn). Heeft u een klacht over een mediator die betrekking heeft op de mediation, kunt u zich richten tot de Mfn.

Sluiten