Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wat is een toevoeging?

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen.

Afwijkende eigen bijdragen voor bepaalde rechtsgebieden

Voor bepaalde rechtsgebieden of hulp gelden andere eigen bijdragen dan de reguliere eigen bijdrage die hierboven wordt bedoeld. Zo gelden er aparte, lagere eigen bijdragen voor mediation. Vraagt uw advocaat een Licht Advies Toevoeging (LAT) aan voor het geven van een eenvoudig advies, dan gelden hiervoor ook lagere eigen bijdragen. Ook bij scheiding of beëindiging van een relatie gelden aparte eigen bijdragen voor toevoegingen die vallen onder het personen- en familierecht. Zie 'Hoeveel moet ik zelf betalen' voor meer informatie over de eigen bijdragen.

Vier soorten rechtsbijstand

We onderscheiden vier soorten rechtsbijstand, de soort rechtsbijstand is van toepassing al naar gelang het soort zaak:

  • rechtshulp die u verkrijgt via Rechtwijzer. U vindt meer informatie op www.rechtwijzer.nl;
  • Lichte Advies Toevoeging (LAT);
  • Mediation,. U vindt meer informatie op 'Wat is mediation?';
  • Reguliere toevoeging.

U heeft een LAT. Heeft uw advocaat meer dan drie uur nodig?

Het kan zijn dat uw advocaat alsnog meer tijd nodig heeft of een procedure bij de rechtbank moet starten. Dan kan uw advocaat bij de Raad vragen om de Lichte AdviesToevoeging (LAT) om te zetten in een 'gewone' (reguliere) toevoeging. De eigen bijdrage die u moet betalen bij een gewone toevoeging is hoger dan bij een LAT. De eigen bijdrage die u al betaalde voor de LAT trekken we af van het bedrag dat u moet betalen voor een gewone toevoeging.

Sluiten