Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wat is een inkomensverklaring?

In een inkomensverklaring wordt het inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner vermeld. Vraagt u een inkomensverklaring aan bij de Raad, dan verstrekt de Belastingdienst de financiële gegevens aan de Raad.

Waar kunt u de inkomensverklaring voor gebruiken?

U kunt de inkomensverklaring gebruiken:

 • voor een indicatie van tegemoetkoming in de kosten van (rechts)bijstand (toevoeging);
 • voor een verzoek tot vermindering van griffierechten (zonder toevoeging);
 • voor toewijzing van een notaris die tegen verminderd tarief werkzaamheden verricht;
 • voor verlaging van de kosten bij een aanvraag machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning regulier voor gezinshereniging;
 • voor (kosteloze) rechtsbijstand in het buitenland.

De betrokken instanties hebben uw inkomensverklaring nodig om te zien of u in aanmerking komt.

Lagere kosten bij de rechtbank (griffierechten)

Heeft u een juridisch probleem dat u gaat voorleggen aan de rechter? Dan moet u griffierechten betalen. Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter.

Heeft u een toevoeging voor de oplossing van dit probleem ontvangen? Dan betaalt u een lager tarief aan griffierechten. Maar ook als u naar de rechter stapt zonder toevoeging, heeft u mogelijk toch recht op korting op de griffiekosten. De Raad voor Rechtsbijstand kan een inkomensverklaring geven als u ook zonder gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking wilt komen voor vermindering van de griffierechten.

Ook kunt u in aanmerking komen voor vermindering van notaristarieven met een inkomensverklaring. De notaris of de griffie van het gerecht hebben uw inkomensverklaring nodig om te zien of u mogelijk een lager tarief betaalt.

Lees meer over griffierechten of bekijk de overzichten van de hoogte van de griffierechten op de website van de Rechtspraak.

Overzicht eigen bijdragen bij gesubsidieerde rechtsbijstand

Nadat u de inkomensverklaring bij de Raad heeft aangevraagd ontvangt u deze per (digitale) post. Op de inkomensverklaring staat ook vermeld of u met uw inkomen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en welke eigen bijdragen voor u gelden bij verschillende soorten rechtsbijstand.

Digitaal aanvragen inkomensverklaring: eenvoudig en veilig

U kunt de aanvraag digitaal indienen met een persoonlijk DigiD-account van u en uw partner. Als u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kunt u deze bij DigiD aanvragen.

Ga direct naar Mijn Rechtsbijstand voor uw aanvraag inkomensverklaring.

De inkomensverklaring kan digitaal aangevraagd worden via de volgende browsers:

 • Android vanaf versie 4.4.2
 • Google Chrome vanaf versie 49
 • Firefox vanaf versie 47
 • IE11 op Windows 10
 • IE11 op Windows Phone 8.1
 • Edge vanaf versie 15 op Windows 10
 • Edge vanaf versie 13 op Windows Phone 13
 • Safari vanaf versie 9 op iOS 9
 • Safari vanaf versie 9 op OS X 10.12

Rechtsbijstand.nl werkt via een veilige verbinding

Als u uw inkomensverklaring wilt opvragen via Mijn Rechtsbijstand werkt dit via een beveiligde verbinding. Een zogenoemde HTTPS-verbinding. De informatieve website voordat u inlogt (die u nu bekijkt) komt via een reguliere http-verbinding tot stand. Op deze website kunt u geen persoonlijke gegevens invoeren.   

Berichtenbox MijnOverheid

Nadat u de inkomensverklaring digitaal bij de Raad heeft aangevraagd via Mijn Rechtsbijstand, ontvangt u deze in de digitale berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid is de digitale service van de overheid waarbij burgers in één oogopslag hun persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten kunnen bekijken, zoals de UWV of gemeente. Mijn Rechtsbijstand biedt u de mogelijkheid post van de Raad te ontvangen in de digitale berichtenbox van MijnOverheid. De status van uw aanvraag inkomensverklaring kunt u via Mijn Rechtsbijstand bekijken. Lees meer over de berichtenbox MijnOverheid.

Schriftelijk aanvragen inkomensverklaring

Lukt het u niet  om uw aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u de verklaring ook schriftelijk aanvragen.

Stuur de ingevulde aanvraag per post naar:
Raad voor Rechtsbijstand.
Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

Bij de aanvraag via Mijn Rechtsbijstand kunt kiezen of u de inkomensverklaring via de post of via de berichtenbox van MijnOverheid ontvangt. Bij een schriftelijke aanvraag ontvangt u de inkomensverklaring per post.

Sluiten