Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Voorwaarden aan de hoogte van uw vermogen

Als u een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naast uw inkomen ook naar uw vermogen. Heeft u bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis en zit u daardoor boven het heffingvrij vermogen, dan heeft u geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand.

Controle van uw vermogen

Bij de controle gaan wij uit van uw vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgen wij van de Belastingdienst.   

U mag niet teveel vermogen hebben

- Heffingvrij vermogen bij rechtsbijstand en mediation

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen (zoals spaargeld of een tweede huis) in box 3 in 2016 (het peiljaar) hoger is dan het zogenoemde heffingvrije vermogen. In de brief van de Raad leest u hoe hoog uw belastbaar vermogen is. Dit is het vermogen bóven uw heffingvrije vermogen.

Normen 2018 voor rechtsbijstand en mediation

Vrijgesteld vermogen per persoon

2016 (het peiljaar)

€ 24.437

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen

- De helft van het heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatbeoordeling

In 2018 geldt als heffingvrij vermogen:

Normen 2018

Vrijgesteld vermogen per persoon

2018

€ 30.000

Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermogen, dus € 15.000 per persoon.

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

Lees meer over heffingvrij vermogen bij resultaatbeoordeling op de pagina  'Wanneer moet ik alsnog zelf betalen?'.

Sluiten