Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Voorwaarden aan de hoogte van uw inkomen 

Als u een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen. Als u samenwoont, getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft op het moment dat u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand aanvraagt, dan wordt het inkomen en vermogen van uw partner hierbij betrokken.
Is uw inkomen te hoog? Dan heeft u geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand.

Controle van uw inkomen en vermogen

Bij de controle gaan wij uit van uw inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgen wij van de Belastingdienst. Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen.

U mag niet te veel verdienen

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan 27.300 euro (voor alleenstaanden) of 38.600 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind).

Als u wel recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand heeft, betaalt u een eigen bijdrage.

 

Uitgangspunten bij de eigen bijdragen 

Bij het bepalen van de hoogte van uw eigen bijdrage geldt: hoe hoger uw inkomen was in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen.  

Verder gelden er regels voor het moment waarop de eerder berekende eigen bijdrage opnieuw wordt opgelegd. Vraagt u in korte tijd opnieuw om een bijdrage in de kosten, wisselt u van advocaat tijdens een lopende zaak of duurt de zaak langer dan gebruikelijk? In al deze gevallen betaalt u opnieuw de eerder berekende eigen bijdrage.

  • Heeft u in een korte periode meerdere bijdragen in de kosten van uw mediator of advocaat nodig? U betaalt dan voor elke toevoeging een volledige eigen bijdrage.
  • Wilt u dat een andere advocaat de werkzaamheden van uw eerste advocaat overneemt en nog eens over de zaak adviseert? Dit noemen we een opvolgend deskundigenoordeel. U betaalt voor een opvolgend deskundigenoordeel nog een keer de eerder berekende eigen bijdrage.
  • Heeft uw advocaat meer tijd nodig dan gebruikelijk voor de behandeling van de zaak, omdat de zaak ingewikkeld is? Dan moet u nog een keer de eerder berekende eigen bijdrage betalen.

NB: er zijn ook situaties waarbij u geen nieuwe eigen bijdrage betaalt als u een andere advocaat inschakelt. Bijvoorbeeld als uw advocaat wegens langdurige ziekte uw zaak niet langer kan behartigen.
Neem voor meer informatie over de eigen bijdrage in uw situatie contact op met uw advocaat.

De rechtzoekende ontvangt altijd een brief van de Raad voor Rechtsbijstand over de hoogte van de eigen bijdrage en de nieuw opgelegde eigen bijdrage.

De geldende inkomensnormen en eigen bijdragen 

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogingsnormen voor het verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.

Bij de controle van uw inkomen en vermogen voor een toevoegingsaanvraag die u doet in 2019, gaan wij uit van uw fiscale gegevens in 2017 (het peiljaar). Elk jaar worden de inkomensnormen en eigen bijdragen geïndexeerd. Dit betekent dat de hoogte wordt aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen.

Voor mediation gelden aparte eigen bijdragen. Heeft u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig, dan gelden hiervoor afwijkende eigen bijdragen. Ook bij scheiding of beëindiging van een relatie gelden aparte eigen bijdragen.

Ga direct naar  de inkomensnormen en eigen bijdragen, geldend voor aanvragen in 2019.

De geldende vermogensnormen

Naast uw inkomen kijkt de Raad voor Rechtsbijstand ook naar uw vermogen als u een bijdrage in de kosten van een   mediator of advocaat wilt. Ga direct naar de vermogensnormen, geldend voor aanvragen in 2019.

 

 

 

 

Sluiten