Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Terugbetaling subsidie na veroordeling

Bent u door de politie opgepakt en wordt u vastgezet? U kunt dan via de rechter of het OM een advocaat toegewezen krijgen. Dit heet ‘last tot toevoeging’. U betaalt geen eigen bijdrage voor de kosten van de advocaat.

Wordt u door de rechter veroordeeld en staat deze veroordeling vast? Mogelijk moet u de kosten van de advocaat terugbetalen. Dit hangt af van de hoogte uw inkomen en vermogen. De Raad vraagt gegevens van uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. Dit zijn de gegevens van twee jaar voor het verstrekken van de last tot toevoeging.

Wanneer hoeft u niet terug te betalen?

U hoeft de kosten van de advocaat niet terug te betalen als u:

  • minderjarig bent
  • niet bent veroordeeld
  • kosten heeft moeten maken voor het voorleggen van uw strafzaak aan de hoogste rechter (cassatie)

Wanneer krijgt u bericht of u moet terugbetalen?

Uw veroordeling staat vast en uw advocaat heeft gedeclareerd. De Raad controleert de hoogte van uw inkomen en vermogen. Is uw inkomen of vermogen te hoog? Dan krijgt u van de Raad het besluit dat u moet terugbetalen.

Heeft u een partner?

De Raad heeft alleen gegevens van uw inkomen en vermogen ontvangen van de Belastingdienst. Heeft u van de Raad een besluit tot terugbetaling ontvangen en heeft u een partner? Geef dit aan de Raad door.

Dit kunt u doen met het Formulier Verzoek norm gezamenlijke huishouding. Dit formulier moet u binnen zes weken na het besluit tot terugbetaling aan de Raad sturen.

Peiljaarverlegging

Heeft u in het jaar dat de last tot toevoeging is verstrekt minder inkomen? U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen. U vult hiervoor het formulier Verzoek peiljaarverlegging kostenverhaal in. U stuurt het formulier met bewijsstukken van uw inkomen en vermogen naar de Raad. De Raad maakt dan een schatting van uw inkomen en vermogen.

Bijvoorbeeld:
Uw last tot toevoeging is verstrekt in 2018. U wordt in 2019 veroordeeld. Deze veroordeling staat vast. Uw advocaat vraagt in 2019 een vergoeding bij de Raad voor zijn werkzaamheden. De gegevens van uw inkomen en vermogen van 2016 krijgt de Raad van de Belastingdienst. Maar u had in 2018 minder inkomen en/of vermogen. U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen naar 2018.

Stuur uw ingevulde formulier per post naar:

Raad voor Rechtsbijstand
Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

Wilt u weten of peiljaarverlegging voor u zinvol is? Of heeft u andere vragen over peiljaarverlegging? Bel dan met het Financieel Klantencentrum van de Raad via 088 - 787 13 14 en vraag naar de afdeling Peiljaarverlegging. U kunt ook een e-mail sturen naar peiljaarverlegging@rvr.org

Hercontrole van de peiljaarverlegging

Heeft u peiljaarverlegging aangevraagd en is deze goedgekeurd? De Raad controleert op een later moment of het geschatte inkomen en vermogen juist is. Deze controle vindt plaats als uw inkomen en vermogen is vastgesteld door de Belastingdienst.

Sluiten