Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Terugbetalen subsidie na onherroepelijke veroordeling

Het is mogelijk dat u de ontvangen subsidie terug moet betalen na een onherroepelijke veroordeling. Een onherroepelijke veroordeling houdt in, dat er geen juridische mogelijkheden meer open staan tegen de veroordeling van de rechter. Uw veroordeling staat in dat geval vast.

Als u in voorlopige hechtenis bent genomen, heeft u recht op subsidie voor de kosten van uw advocaat, een ‘toevoeging’. Deze toevoeging krijgt u zonder toetsing van uw inkomen en/of vermogen, op last van de rechter of op aanwijzing van het OM. De subsidie wordt niet aan u overgemaakt, maar ontvangt de advocaat van de Raad.

Als u onherroepelijk wordt veroordeeld toetst de Raad uw inkomen en vermogen. Is uw inkomen en/of vermogen hoger dan toegestaan? Dan moet u de subsidie die uw advocaat heeft ontvangen aan de Raad voor Rechtsbijstand terug betalen.

Geldt dit voor iedereen die veroordeeld wordt?

Nee. De regeling geldt niet voor ambtshalve toevoegingen voor minderjarigen, cassatietoevoegingen en piketvergoedingen.

Wanneer ontvangt u bericht over terugbetaling?

De Raad ontvangt pas na afloop van de hele procedure voor de strafzaak (dus inclusief cassatie en terugverwijzing) een bericht van onherroepelijkheid. Is er sprake van onherroepelijkheid? Dan toetst de Raad voor Rechtsbijstand op dat moment uw financiële gegevens.

U ontvangt dan een zogenoemd ‘invorderingsbesluit’ (bij eerste aanleg en in Hoger Beroep), nadat de zaak onherroepelijk is verklaard, uw inkomen en/of vermogen hoger blijkt dan toegestaan én nadat uw advocaat de kosten bij de Raad heeft gedeclareerd.

Samenstelling huishouding

Voerde u op het moment waarop de last tot toevoeging is geregistreerd een gezamenlijke huishouding met een partner? Dan kan dat van invloed zijn op uw financiële draagkracht. U kunt in dat geval het formulier ‘Verzoek norm gezamenlijke huishouding’ (pdf) invullen en naar de Raad zenden. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van de invorderingsbrief. Overleg eerst met het financieel klantencentrum van de Raad of deze situatie daadwerkelijk op u van toepassing is. Het telefoonnummer is 088 – 787 13 14.

Peiljaarverlegging

Op grond van de Wet op de rechtsbijstand vraagt de Raad bij de Belastingdienst inkomensgegevens op van het peiljaar. Als uw inkomen en vermogen daarna zijn gedaald, dan kunt u bij de Raad een peiljaarverlegging aanvragen.
Een peiljaarverlegging houdt in dat u de Raad vraagt om uw financiële gegevens van een ander jaar te beoordelen. Het is alleen mogelijk om een peiljaarverlegging te vragen naar het jaar waarin de last tot toevoeging is geregistreerd.

Bijvoorbeeld: De Raad heeft de last tot toevoeging geregistreerd in 2017. Het peiljaar is in dat geval 2015. Uw inkomen en/of vermogen is in 2017 flink gedaald ten opzichte van het peiljaar 2015. U vraagt een peiljaarverlegging aan. Het is dan alleen mogelijk om een peiljaarverlegging naar 2017 aan te vragen.


Een verzoek om peiljaarverlegging kunt u indienen binnen 6 weken na de verzenddatum van de invorderingsbrief. U kunt hiervoor het formulier ‘Verzoek peiljaarverlegging kostenverhaal’ (pdf) gebruiken. Overleg eerst met het Financieel Klantencentrum van de Raad of een verzoek peiljaarverlegging voor u zinvol is. Het telefoonnummer is: 088 – 787 13 14, vraag naar de afdeling Peiljaarverlegging. U kunt ook een e-mail sturen naar peiljaarverlegging@rvr.org.

Hercontrole van de peiljaarverlegging

Het door u geschatte verzamelinkomen en vermogen in het jaar van registratie van de last, zal op een later tijdstip opnieuw worden gecontroleerd bij de Belastingdienst. Het kan zijn dat uw definitief vastgestelde verzamelinkomen afwijkt van uw schatting. In dat geval kan de toevoeging alsnog met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Houdt u daarmee rekening bij uw aanvraag peiljaarverlegging.

Stuur uw ingevulde formulier per post naar:
Raad voor Rechtsbijstand.
Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

 

Sluiten