Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Hoe ervaart u onze dienstverlening?

Heeft u peiljaarverlegging aangevraagd of gaat u dat nog doen? We horen graag wat u van onze dienstverlening vindt. Geef uw mening en meld u aan voor deelname aan ons onderzoek op webredactie@rvr.org. Vermeld uw naam en telefoonnummer en wij nodigen u uit.

Heeft u nu een lager inkomen dan twee jaar geleden?

Als u via uw mediator of uw advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag doet voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand, controleren wij uw inkomen en vermogen. Wij gaan dan uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgen wij van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Meer informatie vindt u in de inkomensnormen.

Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kunt u de Raad vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging.

Wanneer dient u een verzoek om peiljaarverlegging in?

U kunt een verzoek indienen na de eerste beslissing op uw aanvraag voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. U heeft hiervoor maximaal zes weken de tijd, gerekend vanaf de datum van de beslissing.
Valt u in de laagste categorie eigen bijdrage, dan heeft een peiljaarverlegging echter geen zin.

Hoe dient u een verzoek om peiljaarverlegging in?

Heeft uw mediator of advocaat de gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (toevoeging) in 2019 aangevraagd en wilt u om peiljaarverlegging vragen? Dan maakt u gebruik van het peiljaarverleggingsformulier voor 2019. Dateert de toevoegingsaanvraag uit 2018, dan gebruikt u het formulier voor 2018..

Stuur de in ingevulde aanvraag per post naar:

Raad voor Rechtsbijstand.
Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

Peiljaarverlegging bij kostenverhaal rechtsbijstand

Wilt u peiljaarverlegging aanvragen omdat u gesubsidieerde rechtsbijstand heeft ontvangen die u na uw onherroepelijke veroordeling moet terugbetalen? Lees dan verder onder het tabblad kostenverhaal en download het peiljaarverleggingformulier dat op die pagina te vinden is. 

Hercontrole op uw inkomen en vermogen 

De hercontrole van uw inkomen en vermogen kan verschillende uitkomsten hebben. Lees hier meer over op de pagina 'Gevolgen hercontrole'. Lees meer over hercontrole op de pagina 'Waarom wordt mijn inkomen nog een keer gecontroleerd?'.

 

Sluiten