Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Is uw inkomen gedaald?

Het is mogelijk dat u op dit moment minder inkomen en/of vermogen heeft dan twee jaar geleden. U kunt dan een verzoek tot peiljaarverlegging indienen. De Raad maakt een schatting van uw inkomen en vermogen van dit jaar.

U kunt een verzoek tot peiljaarverlegging indienen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het verzoek is binnen zes weken na de eerste beslissing ontvangen en;
  • U heeft een toevoeging ontvangen met een hoge eigen bijdrage en uw inkomen is minimaal met 15% gedaald of u heeft een financiële afwijzing ontvangen.

Moet u de laagste eigen bijdrage betalen? Dan kunt u geen verzoek tot peiljaarverlegging indienen.

Hoe dien ik een verzoek tot peiljaarverlegging in?

Heeft uw mediator of advocaat de gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (toevoeging) in 2020 aangevraagd en wilt u om peiljaarverlegging vragen? Dan maakt u gebruik van het peiljaarverleggingsformulier voor 2020. Dateert de toevoegingsaanvraag uit 2019? Dan gebruikt u het formulier voor 2019.

Stuur de ingevulde aanvraag per post naar:

Raad voor Rechtsbijstand
Postbus 70503
5201 CD ’s-Hertogenbosch

Sluiten