Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Korting op de eigen bijdrage bij bezoek aan Juridisch Loket vooraf

U kunt een korting van € 54,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket en zij u doorverwijzen naar een advocaat. Het Juridisch Loket beantwoordt uw vragen en geeft gratis juridisch advies. Als dat nodig is, verwijst het Juridisch Loket u door naar de juiste persoon of instantie die u verder kan helpen.

Diagnosedocument

Bij verwijzing naar een advocaat geeft het Juridisch Loket u een zogenaamd diagnosedocument mee. Dit is een schriftelijk document waarin uw probleem beschreven staat en een advies voor de oplossing is opgenomen. Daarnaast bevat het document de verwijzing naar de juiste persoon of instantie die u kan helpen. Wanneer u wordt verwezen naar een advocaat, krijgt u met dit document een korting van
€ 54,- op uw eigen bijdrage.

Korting op eigen bijdrage zonder vooraf contact met het Juridisch Loket

U krijgt automatisch de korting van € 54,- op uw eigen bijdrage bij een strafzaak, asielzaak of een bestuurlijke sanctie. U hoeft dan niet eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket. Gaat u in een civiele of bestuursrechtelijke zaak naar een hogere instantie (bijvoorbeeld in hoger beroep) dan geldt ook de korting en hoeft u niet eerst te bellen met het Juridisch Loket.

Uitzonderingen

De korting geldt niet bij een lichte adviestoevoeging en ook niet bij een mediationtoevoeging. Voor deze toevoegingen geldt een andere (lagere) eigen bijdrage.  

Bijzondere omstandigheden

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor u vooraf niet langs het Juridisch Loket hoeft te gaan. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • als u op een hele, korte termijn gedagvaard bent. Dan kan de tijd ontbreken om eerst nog naar het Juridisch Loket te gaan. Wij wijzen u er wel op dat dit niet opgaat als u de dagvaarding te lang hebt laten liggen voordat u juridische hulp inroept;
  • als u zeer beperkt mobiel bent. Bijvoorbeeld als u om zeer ernstige redenen aan bed gekluisterd bent.

 

Sluiten