Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wanneer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen?

In een aantal in de wet bepaalde situaties wordt door de Raad geen eigen bijdrage opgelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechtbank een last tot toevoeging heeft bevolen. Ook wanneer u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. In alle gevallen wanneer uw vrijheid is ontnomen en u geen inkomen (loon of uitkering) hebt, leggen wij geen eigen bijdrage op. Ook de minderjarige waarbij een bijzondere curator is benoemd, hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie vindt u een overzicht van deze situaties op Kenniswijzer, de website van de Raad waar alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar te zien zijn.

Uw advocaat of het Juridisch Loket kunnen u ook meer inzicht geven of u wel of geen eigen bijdrage verschuldigd bent. Of neem contact op met de Raad via het contactformulier.

Sluiten