Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wanneer hoef ik geen eigen bijdrage te betalen?

In de wet staat dat u in een aantal gevallen geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als:

  • de officier van justitie (OM) of de rechter de Raad voor Rechtsbijstand verzoekt om een toevoeging af te geven;
  • u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf;
  • u in de gevangenis zit en geen inkomen of vermogen heeft;
  • u bent opgenomen in een psychiatrische inrichting;
  • u in een asielprocedure zit;
  • u minderjarig bent en er een bijzonder curator is benoemd;
  • u bent aangehouden voor een ernstig strafbaar feit. Na melding door de politie is aan u een (piket)advocaat toegewezen.

Uw advocaat of de Raad voor Rechtsbijstand kan u meer uitleg geven.

Bent u asielzoeker? Vul dan dit formulier (eigen verklaring asielzoeker) in en geef het formulier aan uw advocaat of mediator.

Zit u in de gevangenis of bent u opgenomen in een psychiatrische inrichting en u heeft geen inkomen? Vul dan dit formulier (eigen verklaring vrijheidsontneming) in en geef het formulier aan uw advocaat of mediator.

Sluiten