Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Zijn er nog andere kosten?

Naast de eigen bijdrage kunnen er ook nog andere kosten bijkomen. Denk hierbij aan:

  • Griffierechten
  • Kosten uittreksels van de gemeente
  • Kosten getuigen of deskundigen
  • Proceskostenvergoeding

Griffierechten  

Gaat u uw probleem voorleggen aan de rechter, dan moet u griffierechten betalen. Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. Lees hierover meer op de pagina over griffierechten.

Kosten als u een rechtszaak wint

Kan de rechter beslissen dat de andere partij (een deel van) uw kosten moet betalen. Hiermee bedoelen we de kosten die u heeft moeten maken om de rechtszaak te voeren. Dit kunnen ook de salariskosten voor uw advocaat zijn. Deze kosten wordt afgetrokken van de vergoeding die de advocaat ontvangt van de overheid. De salariskosten moet u overgedragen aan de advocaat.

Kosten als u een rechtszaak verliest

Kan de rechter beslissen dat u (een deel van) de kosten van de andere partij moet betalen. Daarom is het belangrijk om voordat u een rechtszaak gaat voeren met uw advocaat te praten over deze kosten.

Achteraf terugbetalen kosten van uw advocaat of mediator

In een aantal gevallen beslist de Raad dat u achteraf de kosten voor de advocaat of mediator zelf moet betalen, omdat uw inkomen en vermogen te hoog is. Lees hier meer over op de pagina Gevolgen hercontrole inkomen.

Bent u veroordeeld na een strafzaak? Lees dan meer over terugbetalen op de pagina Kostenverhaal.

Het kan ook zijn dat u door de hulp van uw advocaat of mediator een geldbedrag krijgt. De Raad beoordeelt of u met dit geldbedrag de kosten van uw advocaat of mediator zelf kunt betalen. Dit heet resultaatsbeoordeling. Lees hier meer over op de pagina Resultaatsbeoordeling.

Sluiten