Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte? Dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Nb. In geval van echtscheiding wordt in principe niet uitgegaan van de gehuwdennorm, in verband met tegengestelde belangen.

 

Eigen bijdragen

Alleenstaand

Normen 2020

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin  

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.800

€ 203

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 373

€ 27.501 - € 28.500

€ 20.501 - € 21.600

€ 533

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 694

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 853

€ 33.301 - € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand

Normen 2020

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.800

€ 353

t/m € 27.500

€ 19.801 - € 20.500

€ 427

€ 27.501 - € 28.500

€ 20.501 - € 21.600

€ 587

€ 28.501 - € 29.800

€ 21.601 - € 23.500

€ 747

€ 29.801 - € 33.300

€ 23.501 - € 27.900

€ 881

€ 33.301 - € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

 

Alleen-
staand

   

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

   

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018

t/m
€ 19.800

€ 19.801 t/m
€ 27.900

Boven
de
€ 27.900

t/m
€ 27.500

€ 27.501 t/m
€ 39.400

Boven
de
€ 39.400

Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur

€ 55

€ 55

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

€ 55

€ 55

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

 

Alleen-
staand

   

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

   

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018

t/m
€ 19.800

€ 19.801 t/m
€ 27.900

Boven
de
€ 27.900

t/m
€ 27.500

€ 27.501 t/m
€ 39.400

Boven
de
€ 39.400

Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer

€ 55

€ 109*

Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

€ 55

€ 109*

Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 55 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 54 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2020 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 20.500 en lager

€ 80

€ 28.500 en lager

€ 20.501 t/m € 27.900

€ 134

€ 28.501 t/m € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

LAT personen- en familierecht

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2020 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 20.500 en lager

€ 112

€ 28.500 en lager

€ 20.501 t/m € 27.900

€ 147

€ 28.501 t/m € 39.400

Boven de € 27.900

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 39.400

Sluiten