Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Hoogte eigen bijdrage ligt aan uw inkomen, vermogen en woonsituatie

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. Uw inkomen en vermogen wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan ons. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag toevoeging. Voert u op dat moment een gezamelijke huishouding, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. Hieronder in de tabel ziet u de verschillende eigen bijdragen die gelden voor dit jaar. Voor elke toevoeging betaalt u een volledige eigen bijdrage.

Meer over de vermogengrens leest u op de pagina over de voorwaarden.

Uw advocaat of mediator moet voor een vervolgprobleem in dezelfde kwestie een nieuwe toevoeging aanvragen. Bijvoorbeeld voor een beroep bij de rechtbank, na een bezwaar bij de gemeente. U betaalt dan voor het bezwaar een eigen bijdrage en nogmaals een eigen bijdrage voor het beroep.

Tweede eigen bijdrage

Heeft u een toevoeging gekregen voor een advocaat maar legt u uw zaak liever voor aan een tweede advocaat? U betaalt dan een tweede eigen bijdrage aan de nieuwe advocaat.

Heeft uw advocaat meer tijd nodig om uw probleem op te lossen? Uw advocaat of mediator kan dan een aanvraag voor extra uren indienen. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd dan betaalt u een tweede eigen bijdrage.

Schulden of failliet?

Zit u in de (wettelijke) Schuldsanering of bent u failliet? U betaalt dan de laagste eigen bijdrage. Vul het formulier in en geef dit aan uw advocaat of mediator.

• Formulier schuldsanering
• Formulier faillissement

Dit jaar minder inkomen en vermogen?

Heeft u dit jaar minder inkomen en vermogen dan twee jaar geleden? U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen. U vult hiervoor het formulier peiljaarverlegging in. U stuurt dit formulier met bewijsstukken van uw inkomen en vermogen van dit jaar naar ons. Wilt u peiljaarverlegging aanvragen? Kijk dan op de pagina peiljaarverlegging. Heeft u vragen? Bel ons via 088-787 1000.

Minderjarigen

Bij minderjarigen wordt het inkomen/vermogen van de ouder(s)/voogd(en) getoetst, tenzij de minderjarige 16 jaar of ouder is en uitwonend of thuiswonend is en de ouder(s)/voog(den) geen kinderbijslag voor hem/haar ontvangen. De ouders worden niet op inkomen/vermogen getoetst als sprake is van een last tot toevoeging (de advocaat wordt toegewezen via de rechter of het Openbaar Ministerie) of bij benoeming bijzonder curator. Om het inkomen/vermogen van de ouder(s)/voogd(en) te kunnen toetsen, wordt gebruik gemaakt van de procedure Inkomensverklaring. Daarvoor moeten de ouder(s)/voogd(en) een formulier invullen. Dit is het zogenaamde formulier Draagkracht verzoek persoonsgegevens ouders. U leest er meer over op Kenniswijzer (dit is de website waar de werkinstructies van de Raad voor Rechtsbijstand gebupliceerd zijn). 

Een minderjarige die 16 jaar of ouder is en uitwonend is, of thuiswonend én eigen inkomsten heeft waarmee hij zichzelf in het levensonderhoud voorziet, wordt beoordeeld op het eigen inkomen en vermogen. Als dit een zeer laag inkomen is (krantenwijk of een vakantiebaan), dan is er geen reden om de minderjarige op eigen inkomen te beoordelen.

Tabellen

Wat is mijn eigen bijdrage?

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Normen 2021

Eigen Bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar  

t/m € 20.300

€ 208

t/m € 28.200

€ 20.301 - € 21.000

€ 383

€ 28.201 - € 29.200

€ 21.001 - € 22.200

€ 547

€ 29.201 - € 30.600

€ 22.201 - € 24.100

€ 712

€ 30.601 - € 34.200

€ 24.101 - € 28.600

€ 875

€ 34.201 - € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Normen 2021

Eigen Bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.300

€ 362

t/m € 28.200

€ 20.301 - € 21.000

€ 438

€ 28.201 - € 29.200

€ 21.001 - € 22.200

€ 602

€ 29.201 - € 30.600

€ 22.201 - € 24.100

€ 766

€ 30.601 - € 34.200

€ 24.101 - € 28.600

€ 904

€ 34.201 - € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 56,- op deze eigen bijdrage.

Wat is mijn eigen bijdrage als ik naar een mediator ga?

Mediation tot vier uur

 

Alleen-
staand

   

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

   

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2019

t/m
€ 20.300

€ 20.301 t/m
€ 28.600

Boven
de
€ 28.600

t/m
€ 28.200

€ 28.201 t/m
€ 40.400

Boven
de
€ 40.400

Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur

€ 56

€ 56

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

€ 56

€ 56

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Mediation van vier uur of meer

 

Alleen-
staand

   

Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin

   

Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2019

t/m
€ 20.300

€ 20.301 t/m
€ 28.600

Boven
de
€ 28.600

t/m
€ 28.200

€ 28.201 t/m
€ 40.400

Boven
de
€ 40.400

Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer

€ 56

€ 112*

Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

€ 56

€ 112*

Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 56 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 56 verschuldigd.

Wat is mijn eigen bijdrage bij een Lichte Advies Toevoeging?

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2021 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

t/m € 21.000

€ 83

t/m € 29.200

€ 21.001 t/m € 28.600

€ 137

€ 29.201 t/m € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Wat is mijn eigen bijdrage bij een Lichte Advies Toevoeging bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2021 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

t/m € 21.000

€ 115

t/m € 29.200

€ 21.001 t/m € 28.600

€ 151

€ 29.201 t/m € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Sluiten