Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wat is letselschade?

Bent u gewond geraakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout of geweldsdelict? Dit noemen we letselschade. In sommige gevallen krijgt u dan een schadevergoeding.

Rechtsbijstand bij letselschade

U krijgt bij letselschade niet altijd de schade vergoed. Misschien zegt de andere partij dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Om uw schade toch vergoed te krijgen, kunt u in dat geval een rechtszaak beginnen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het is soms noodzakelijk om te onderzoeken of het wel haalbaar is om in uw situatie een rechtszaak (een letselschadezaak) te beginnen. Dat onderzoek noemen we het medisch haalbaarheidsonderzoek. Als u een laag inkomen heeft, dan geeft de Raad voor Rechtsbijstand subsidie voor het laten uitvoeren van dit onderzoek. De subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek is maximaal 200,- euro (exclusief btw).

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten uw inkomen en vermogen binnen de grenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vallen. Kijk of dat voor u het geval is bij de voorwaarden.

Subsidie aanvragen

Met dit aanvraagformulier kunt u de subsidie aanvragen. Het formulier moet voor een deel worden ingevuld door uw advocaat en door de persoon die het onderzoek gaat uitvoeren. Overleg met uw advocaat welke arts voor u het haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren. Achteraf moet u een bewijs kunnen laten zien dat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.

Deskundigenonderzoek

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het haalbaar is om een letselschadezaak te beginnen, dan kunt u door een medisch deskundige verder onderzoek laten doen. Uit dat deskundigenonderzoek (dit heet een 'medisch deskundigenbericht') moet blijken hoeveel schade er precies is. U kunt hiervoor bij de Raad een lening krijgen. Uw advocaat kan deze lening voor u aanvragen. Het maximale bedrag dat u kunt lenen is 3.000,- euro.

Lening terugbetalen

De lening moet u terugbetalen (zonder rente). Als u aan het einde van de rechtzaak een schadevergoeding krijgt, bent u verplicht om de lening uit de opbrengst terug te betalen. Als u de lening niet uit de opbrengst kan betalen, dan kunt u met de Raad een betalingsregeling afspreken.

Als u aflost via een betalingsregeling, dan kijkt de Raad naar de eigen bijdrage die u heeft moeten betalen aan uw advocaat. De helft van dit bedrag is het bedrag dat u per maand aan de Raad terugbetaalt, totdat uw lening helemaal is afgelost. Voorbeeld: als u 400,- euro aan uw advocaat betaalde als eigen bijdrage, dan betaalt u 200,- euro per maand terug aan de Raad om uw lening af te lossen.

Wilt u de lening alsnog in één keer terugbetalen, dan krijgt u een korting van 15%.

Lening aanvragen

Uw advocaat kan bij de Raad met dit aanvraagformulier de lening voor het deskundigenonderzoek aanvragen.

Sluiten