Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Voorafgaand aan de beslissing, controleert de Raad uw gegevens

De Raad van Rechtsbijstand controleert uw aanvraag. Uw persoonsgegevens worden vergeleken met die van het gemeentehuis (de Gemeentelijke Basisadministratie). Uw inkomen en vermogen worden opgevraagd bij de Belastingdienst.

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog, dan wordt de aanvraag afgewezen. Dat betekent dat u de advocaat of mediator zelf moet betalen. Bekijk de voorwaarden van tevoren goed.

De Raad stelt de eigen bijdrage vast

Als u voor een bijdrage in de advocaats- of mediatorkosten in aanmerking komt, bepaalt de Raad hoe hoog uw eigen bijdrage is. De eigen bijdrage moet u zelf aan de advocaat of mediator betalen.

· Meer informatie over de eigen bijdrage

Beslissing volgt per brief

De Raad laat u per brief weten wat de beslissing op de aanvraag voor een toevoeging is geworden en hoe hoog uw eigen bijdrage is. In de bijlage bij deze brief licht de Raad de beslissing toe. In deze website zijn een aantal voorbeeldbrieven opgenomen.

· Ga naar de voorbeeldbrieven

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met een beslissing van de Raad? Dan kunt u uiteraard bellen met de medewerker die onder de beslissing staat. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Dat moet u binnen zes weken na de beslissing van de Raad doen. U stuurt uw bezwaarschrift naar postbus 70503, 5201 CD 's-Hertogenbosch en in het bezwaarschrift noemt u:

  • het nummer van de beslissing;
  • de datum van uw bezwaar;
  • de redenen waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Klacht

Bent u het wel eens met de beslissing en de voorwaarden, maar vindt u dat u niet netjes bent behandeld of geholpen? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt dit binnen één jaar na de gebeurtenis doen. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van een mondelinge klacht kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen. U schrijft dan een brief aan de klachtenfunctionaris van de Raad. Er zijn geen regels voor zo'n brief. Let u er wel op dat alles erin staat dat van belang is:

  • de mededeling dat het een klacht is;
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • de gebeurtenis waarover u klaagt.

Zet op de envelop: 't.a.v. de klachtenfunctionaris' en stuur het naar postbus 70503, 5201 CD
's-Hertogenbosch.

Sluiten