Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

De Raad controleert uw gegevens

De Raad van Rechtsbijstand controleert uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw persoonsgegevens worden vergeleken met die van het gemeentehuis (de Gemeentelijke Basisadministratie). Wij vragen uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst.

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog? Dan wijzen wij uw aanvraag af. Dat betekent dat u de advocaat of mediator zelf moet betalen. Bekijk de voorwaarden van tevoren goed.

De Raad stelt de eigen bijdrage vast

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, bepaalt de Raad hoe hoog uw eigen bijdrage is. De eigen bijdrage moet u zelf aan de advocaat of mediator betalen. 
Lees meer over de eigen bijdrage

Beslissing volgt per brief

De Raad laat u per brief weten wat de beslissing op de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is geworden en hoe hoog uw eigen bijdrage is. In de bijlage bij deze brief licht de Raad de beslissing toe. In deze website zijn een aantal voorbeeldbrieven opgenomen.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing van de Raad? Dan kunt u bellen met de medewerker die onder de beslissing staat.

Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet u binnen zes weken na de beslissing van de Raad doen. U stuurt uw bezwaarschrift naar postbus 70503, 5201 CD 's-Hertogenbosch en in het bezwaarschrift noemt u in elk geval:

  • het nummer van de beslissing;
  • de datum van uw bezwaar;
  • de redenen waarom u het niet met de beslissing eens bent.
  • Uw naam en adres
  • Uw handtekening

Stuur bij voorkeur een kopie mee van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Klacht

Vindt u dat de Raad u niet netjes heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u niet op tijd antwoord heeft gekregen op uw brief of omdat een medewerker van de Raad zich niet beleefd of niet correct tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt dit binnen één jaar na de gebeurtenis doen. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van een mondelinge klacht kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen. U schrijft dan een brief aan de klachtenfunctionaris van de Raad. Er zijn geen regels voor zo'n brief. Let u er wel op dat alles erin staat wat van belang is:

  • de mededeling dat het een klacht is;
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • de gebeurtenis waarover u klaagt.

Stuur uw klacht naar:

Raad voor Rechtsbijstand
t.a.v. de klachtenfunctionaris
postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

Sluiten