Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wat voor soort organisatie is de Raad voor Rechtsbijstand?


De Raad is een zelfstandig bestuursorgaan. Dat is een organisatie die overheidstaken uitvoert. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De Raad heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Kantoren

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand ondergebracht in vijf  vestigingen en een centraal kantoor.

Bestuur

Algemeen directeur/bestuurder van de Raad is Hans Gerritsen. De algemeen directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en is benoemd voor vier jaar.

Raad van Advies

De minister heeft een Raad van Advies benoemd voor de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad van Advies ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de Raad voor Rechtsbijstand en adviseert de minister daarover.

De Raad van Advies staat onder voorzitterschap van dhr. dr. A.G. (Gerard) Schouw. De overige leden zijn:

  • mw. drs. J.M. (Monique) de Vries;
  • dhr. R.L. (Rijk) van Marion RA;
  • dhr. mr G.J.A.M. (Gert-Jan) van der Vossen RC;

Lees meer over de Raad van Advies.                          

Protocol klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de manier waarop de Raad of een medewerker van de Raad met u is omgegaan? U heeft het recht hierover een klacht in te dienen. De Raad heeft een protocol klachtregeling. Dit kan via het e-mailadres klachten@rvr.org of per post.

Sluiten