Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Heeft u informatie over misbruik van gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan kunt u een melding doen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Waarover kunt u een melding doen?

Onder misbruik valt het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Heeft u concrete aanwijzingen? Dan kunt u een melding doen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Waarover kunt u geen melding doen?

Als u van mening bent dat iemand onnodig of te veel procedeert, kunt u geen melding doen bij de Raad. Eventueel kunt u een klacht over de betrokken advocaat indienen bij de Orde van Advocaten.

Wat doet de Raad met uw melding?

  1. De Raad neemt uw melding uitsluitend in behandeling als u de melding schriftelijk onderbouwt én u ermee instemt dat uw naam bekend kan worden gemaakt aan degene over wie u de melding doet (de beklaagde).
  2. De Raad stuurt een ontvangstbevestiging.
  3. Als uw melding concrete informatie bevat, start de Raad een onderzoek. Daarbij kunnen wij de beklaagde met uw melding confronteren. De uitkomst van het onderzoek kan gevolgen hebben voor het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand van beklaagde.
  4. In verband met de wettelijke geheimhoudingsplicht en privacyredenen wordt u niet geïnformeerd over de inhoud en het eindresultaat van een eventueel onderzoek.

Hoe kunt u misbruik melden?

Uw melding stuurt u via de e-mail naar meldmisbruik@rvr.org

Vermeld in uw e-mail in elk geval:

  • De naam van de betrokken persoon en als dat mogelijk is de geboortedatum en woonplaats van deze persoon.
  • Waarom u denkt dat de persoon misbruik maakt van subsidie. Als u over stukken beschikt stuurt u deze mee.
  • Of u akkoord gaat met het bekend maken van uw naam aan de beklaagde.

Sluiten