Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Waarom wordt mijn inkomen nog een keer gecontroleerd?

Uw inkomen wordt nog een keer gecontroleerd als uw inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. De Raad is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens. Dit kan bijvoorbeeld uw belastbaar loon zijn.

Regelmatig voert de Raad een hercontrole uit bij de Belastingdienst. Dan controleert de Raad of uw inkomen en vermogen intussen definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is, neemt de Raad een nieuw besluit.

Wanneer vindt hercontrole plaats?

Ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging start de Raad met het opnieuw controleren van de status van uw inkomen bij de Belastingdienst. Dit lijkt laat, maar eerder heeft weinig zin omdat de Belastingdienst die tijd nodig heeft om uw verzamelinkomen en vermogen vast te stellen. Als bij controle blijkt dat uw inkomen nog niet is vastgesteld, proberen we het op een later tijdstip nog een keer. Net zo lang tot de definitieve gegevens bekend zijn.

Meerdere toevoegingen

Heeft u meerdere toevoegingen in één kalenderjaar ontvangen? Dan kan het zijn dat u op verschillende momenten brieven van ons ontvangt. Het is helaas niet mogelijk alle controles voor één kalenderjaar tegelijkertijd uit te voeren.

Sluiten