Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wat zijn de gevolgen van hercontrole voor u?

De volgende situaties zijn mogelijk:

Situatie a: Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole

Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole, als uw verzamelinkomen (vrijwel) hetzelfde is als bij de eerste beslissing van de Raad. Het kan gebeuren dat uw verzamelinkomen hoger of lager is dan het bedrag waar de Raad in eerste instantie vanuit is gegaan. Dit betekent niet dat uw eigen bijdrage hoger of lager wordt. Het kan zijn dat uw hogere of lagere verzamelinkomen in dezelfde inkomenscategorie valt. In de inkomens- en vermogenstabel kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is.

Als in de brief staat dat uw eigen bijdrage niet verandert, hoeft u niks te doen.

Situatie b: U krijgt geld terug

U krijgt geld terug, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een lager bedrag heeft vastgesteld. Bij dit lager vastgestelde inkomen hoort een lagere eigen bijdrage. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. U heeft recht op het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage. Om dit bedrag aan u te kunnen betalen hebben wij gegevens van u nodig. Als u de eerdere eigen bijdrage niet heeft betaald aan de mediator of de advocaat, ontvangt u uiteraard niets terug.

Situatie c: U moet betalen

Uw eigen bijdrage wordt hoger

Uw eigen bijdrage wordt hoger, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een hoger bedrag heeft vastgesteld. Bij dit hoger vastgestelde inkomen hoort een hogere eigen bijdrage. In de inkomens- en vermogenstabel kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. Het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage moet u betalen aan de Raad. De Raad heeft dit verschil namelijk al voor u aan de advocaat betaald. U ontvangt later van de Raad de factuur, waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

U komt na hercontrole niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand

Uw door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in het peiljaar is hoger dan de inkomens- en vermogensgrens. In de inkomens- en vermogenstabel kunt u bekijken waar deze grens ligt. U komt alsnog niet in aanmerking voor een bijdrage in de advocaatkosten. U ontvangt daarom een afwijzing.

Welke gevolgen heeft deze afwijzing?
Afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten betekent dat u de werkzaamheden van uw mediator of advocaat alsnog volledig zelf moet betalen.

Er zijn drie situaties mogelijk:

1. Uw mediator of advocaat heeft een declaratie voor zijn werkzaamheden ingediend bij de Raad. U krijgt daarom een rekening van de Raad. U betaalt het bedrag dat de Raad aan uw mediator of advocaat heeft betaald terug aan ons. U ontvangt een overzicht van de aan de mediator of advocaat verstrekte vergoeding. U krijgt later van de Raad de factuur waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

2. Uw mediator of advocaat vraagt een vergoeding aan de Raad én stuurt u een aanvullende rekening. U krijgt dan zowel een rekening van de Raad als van uw mediator of advocaat. Deze moet u beide betalen. In totaal betaalt u nooit meer dan het normale uurloon van uw mediator of advocaat. U ontvangt later van de Raad de factuur waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

3. Uw mediator of advocaat stuurt zijn rekening naar u. Als uw recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten is afgewezen, mag uw mediator of advocaat zijn werkzaamheden tegen het normale uurloon bij u in rekening brengen. U hoeft dan niets aan de Raad te betalen.

Peiljaarverlegging

Algemeen

U heeft eerder op basis van het inkomen en vermogen in het peiljaar een hoge eigen bijdrage of een afwijzing op uw toevoegingaanvraag gekregen. Omdat uw inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag voor een toevoeging een stuk lager zou uitvallen, heeft u ons gevraagd om het jaar van de aanvraag als peiljaar te nemen. Dit heet peiljaarverlegging. De eigen bijdrage is toen gebaseerd op het door u geschatte verzamelinkomen.

De Raad heeft nu het inkomen en vermogen in het peiljaar en in het jaar waarin de peiljaarverlegging is gevraagd, gecontroleerd. De hercontrole kan leiden tot één van de volgende situaties:

• uw eigen bijdrage verandert niet, zie uitleg situatie a hierboven;

• u krijgt geld terug, zie uitleg situatie b hierboven;

• u moet betalen, zie uitleg situatie c hierboven;

• de peiljaarverlegging blijkt achteraf ongunstig te zijn, lees de uitleg hieronder bij vangnetregeling.

Vangnetregeling

U heeft na afgifte van de toevoeging gevraagd om een peiljaarverlegging. De eigen bijdrage is toen op basis van het door u geschatte verzamelinkomen gewijzigd. De Raad heeft nu zowel het inkomen en vermogen gecontroleerd in het peiljaar én in het jaar waarin u de peiljaarverlegging heeft gevraagd. Nu blijkt dat peiljaarverlegging u niets oplevert: de eigen bijdrage op basis van het peiljaar is lager dan de uiteindelijk opgelegde eigen bijdrage op basis van het verlegde peiljaar. Wij gaan uit van de situatie die voor u het beste uitpakt, dat is uw verzamelinkomen in het peiljaar.

Sluiten