Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Waarom wordt mijn inkomen nog een keer gecontroleerd?

Uw verzamelinkomen wordt nog een keer gecontroleerd als dit bij de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief was vastgesteld door de Belastingdienst. De Raad is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens. Dit kan bijvoorbeeld uw belastbaar loon zijn.
Regelmatig controleert de Raad of uw verzamelinkomen intussen definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Dit noemen we de hercontrole. Als blijkt dat uw verzamelinkomen definitief is vastgesteld, neemt de Raad een nieuw besluit. Lees verder op de pagina Gevolgen hercontrole.

Wanneer vindt hercontrole plaats?

Ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging start de Raad met het opnieuw controleren van het verzamelinkomen bij de Belastingdienst. Dit lijkt laat, maar eerder heeft weinig zin omdat de Belastingdienst die tijd nodig heeft om uw verzamelinkomen vast te stellen. Als bij controle blijkt dat uw verzamelinkomen nog niet is vastgesteld, proberen we het later nog een keer. Totdat de definitieve gegevens bekend zijn.

Meerdere toevoegingen

Heeft u meerdere toevoegingen in één kalenderjaar ontvangen? Dan kan het zijn dat u op verschillende momenten brieven van ons ontvangt. Het is helaas niet mogelijk alle controles voor één kalenderjaar tegelijkertijd uit te voeren.

Sluiten