Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Resultaatbeoordeling

De opbrengst uit een zaak noemen we het resultaat. De Raad bepaalt na afloop van de zaak aan de hand van het resultaat wie de kosten van de mediator of advocaat moet betalen. Dat heet resultaatbeoordeling.

Voor de resultaatbeoordeling gelden wettelijke regels: Resultaatbeoordeling werkinstructie

Wanneer en in welke zaken wordt het financiële resultaat beoordeeld?

De Raad moet na afloop van de zaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen het financiele resultaat beoordelen. Dit geldt voor alle civiele of bestuursrechtelijke zaken. Een civiele zaak is bijvoorbeeld een echtscheiding, een conflict met uw werkgever of een geschil over schadevergoeding. Een bestuursrechtelijke zaak is bijvoorbeeld een bezwaar tegen een beslissing van de gemeente of een andere overheidsinstelling.

Verrekening met behaald resultaat

Voor het beoordelen van het resultaat maakt het niet uit waarom u het geld uit de zaak krijgt. Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft, maar wel recht op heeft, telt het mee. U heeft dan een vordering op een geldbedrag.

Voorbeeld verrekening

Het kan zijn dat uw zaak te maken had met het eisen van achterstallig loon. U heeft de zaak gewonnen, er is sprake van een positief resultaat. Tijdens de behandeling van uw zaak ontving u een uitkering, omdat u geld nodig had voor uw levensonderhoud. Als u deze uitkering moet terugbetalen, als gevolg van het behaalde resultaat van uw zaak (uitbetaling achterstallig loon), dan houdt de Raad daar rekening mee bij de resultaatbeoordeling. Het bedrag dat u moet terugbetalen aan de uitkeringsinstantie wordt dan verrekend met de opbrengst van de zaak.
Zie voor meer informatie over verrekening de werkinstructie Resultaatbeoordeling.

Zwaarwegende omstandigheden?

Is het bedrag gelijk aan of hoger dan de resultaatgrens, dan ontvangt u van de Raad een brief. De Raad kondigt in deze brief het besluit aan dat de toevoeging wordt ingetrokken vanwege het resultaat. Zie voorbeeldbrief ' Voorgenomen intrekking n.a.v. resultaatbeoordeling'. U vindt misschien dat er zwaarwegende omstandigheden zijn en dat daarom de toevoeging niet moet worden ingetrokken. U kunt dan op de brief reageren. Dit moet u doen binnen de termijn die in de brief is genoemd.

Wat zwaarwegende omstandigheden zijn leest u in de werkinstructie Zwaarwegende omstandigheden.
Zwaarwegende omstandigheden moet u kunnen bewijzen. Kunt u dit niet, dan trekt de Raad de toevoeging in. De Raad doet dat ook als de door u genoemde omstandigheden niet zwaarwegend zijn.

 

 

 

Sluiten