Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Resultaatbeoordeling

De opbrengst uit een zaak noemen we het financiële resultaat. De Raad bepaalt na afloop van de zaak aan de hand van het financiële resultaat, wie de kosten van de mediator of advocaat moet betalen. Dat heet resultaatbeoordeling.

Voor de resultaatbeoordeling gelden wettelijke regels: Resultaatbeoordeling werkinstructie

Wanneer en in welke zaken wordt het financiële resultaat beoordeeld?

De Raad moet na afloop van de zaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen het financiële resultaat beoordelen. Dit geldt voor alle civiele of bestuursrechtelijke zaken. Een civiele zaak is bijvoorbeeld een echtscheiding, een probleem met uw werkgever of een geschil over schadevergoeding. Een bestuursrechtelijke zaak is bijvoorbeeld een bezwaar tegen een beslissing van de gemeente of een andere overheidsinstelling.

Verrekening met behaald resultaat

Voor het beoordelen van het financiële resultaat maakt het niet uit waarom u het geld uit de zaak krijgt. Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft, maar wel recht op heeft, telt het mee. U heeft dan een vordering op een geldbedrag.

Voorbeeld verrekening

Het kan zijn dat uw zaak te maken had met het eisen van achterstallig loon. U heeft de zaak gewonnen en uw werkgever moet het achterstallig loon betalen. Dan is er sprake van een positief resultaat.
Het is ook mogelijk dat u tijdens de behandeling van uw zaak een uitkering ontving. Als u deze uitkering moet terugbetalen, omdat er sprake is van resultaat, dan houdt de Raad daar rekening mee bij de resultaatbeoordeling.
Zie voor meer informatie over verrekening de werkinstructie Resultaatbeoordeling.

Zwaarwegende omstandigheden?

Is het bedrag gelijk aan of hoger dan de resultaatgrens? Dan ontvangt u van de Raad een brief. Daarin staat dat de Raad van plan is de toevoeging in te trekken omdat u de kosten voor de mediator of advocaat zelf kunt betalen. Zie voorbeeldbrief ' Voorgenomen intrekking n.a.v. resultaatbeoordeling'. Bent u het hier niet mee eens omdat u vindt dat er zwaarwegende omstandigheden zijn? Bijvoorbeeld omdat de tegenpartij de afspraak niet nakomt en de kosten niet betaalt? Dan kunt u op de brief reageren. Dit moet u doen binnen de termijn die in de brief is genoemd.

Wat zwaarwegende omstandigheden zijn, leest u in de werkinstructie Zwaarwegende omstandigheden.

Zwaarwegende omstandigheden moet u kunnen bewijzen. Kunt u dit niet? Dan trekt de Raad de toevoeging in. De Raad doet dat ook als de door u genoemde omstandigheden niet zwaarwegend zijn.

Sluiten