Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Wanneer moet u de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen.

Hoogte heffingvrij vermogen in 2018

In 2018 is het volledige heffingvrij vermogen € 30.000 per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 15.000.

Een voorbeeld:

Uw heffingvrij vermogen bedraagt € 30.000. De helft hiervan is € 15.000. Dit is de voor u geldende resultaatgrens. Stel, u ontvangt uit de zaak € 25.000. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingvrij vermogen. U moet dan uw advocaat of mediator zelf betalen.

Meer informatie over het heffingvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsgrondslag.

Wat houdt de intrekking van de toevoeging in?

Het intrekken van de toevoeging betekent dat u zelf alle kosten van uw mediator of advocaat moet betalen. Er zijn drie situaties mogelijk:

a. Uw mediator of advocaat heeft een declaratie voor zijn werkzaamheden in gediend bij de Raad. U krijgt daarom een rekening van de Raad. U betaalt het bedrag dat de Raad aan uw mediator of advocaat heeft betaald terug aan ons.

b. Uw mediator of advocaat vraag een vergoeding aan de Raad en stuurt u een aanvullende rekening. U krijgt dan zowel een rekening van de Raad als van uw mediator of advocaat. Deze moet u beide betalen. In totaal betaalt u nooit meer dan het normale uurloon van uw mediator of advocaat.

c. Uw mediator of advocaat stuurt zijn rekening naar u. Als uw recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten is ingetrokken, mag uw mediator of advocaat zijn werkzaamheden tegen het normale uurloon bij u in rekening brengen. U hoeft dan niets aan de Raad te betalen.

Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, kunt u van tevoren duidelijke afspraken maken met uw mediator of advocaat over het tarief. Ook kunt u vragen hoeveel tijd de mediator of advocaat verwacht nodig te hebben voor uw zaak en of hij u tijdens de zaak op de hoogte houdt van de bestede tijd.

Niet eens met de intrekking?

Als u het niet eens bent met de intrekking van de toevoeging, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Raad. U gebruikt daarvoor het telefoonnummer dat op de brief staat. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens met de beslissing, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dat moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum op de beslissing bij:

Raad voor Rechtsbijstand
t.a.v. de Commissie voor Bezwaar 
Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch

 

 

Sluiten