Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Vangnetregeling

Als bij hercontrole blijkt dat de eerder door u verzochte peiljaarverlegging slechter voor u uitpakt dan de hercontrole van de eerste beslissing, dan is de vangnetregeling van toepassing. De vangnetregeling zorgt ervoor dat de Raad voor Rechtsbijstand uitgaat van de voor u meest gunstige uikomst van de hercontrole.

Vergoeding (aan de mediator of advocaat)

De vergoeding is de uitbetaling van de door de mediator of advocaat verrichte werkzaamheden door de Raad voor Rechtsbijstand.

De vergoeding bestaat uit:

  • Forfaitaire vergoeding (zie 'forfaitaire vergoeding'); 
  • Administratieve kosten: In de uitbetaalde vergoeding is een vast bedrag opgenomen voor administratieve kosten. Dit zijn kosten die een mediator of advocaat maakt voor het aanvragen van de toevoeging;
  • Btw: Belasting (over de) toegevoegde waarde. Dit is de aan de mediator of advocaat betaalde belasting;
  • Reiskostenvergoeding: Dit bedrag bestaat uit een kilometervergoeding en een standaardvergoeding voor reistijd aan de advocaat;
  • Toeslag: De forfaitaire vergoeding gaat uit van een standaardpakket aan werkzaamheden, voor niet-standaard werkzaamheden ontvangt uw advocaat een toeslag. Zoals bij opvolging advocaat of bij meerdere (raadkamer)zittingen;
  • Meeruren (zie 'meeruren').

 

 

Vermogen

Zie 'heffingsgrondslag' en 'heffingvrij vermogen' in de begrippenlijst.

Verzamelinkomen

Het door de Belastingdienst vastgestelde inkomen en vermogen in een kalenderjaar.