Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Teruggave

U heeft recht op teruggave (restitutie) van een deel van de door u betaalde eigen bijdrage als na hercontrole blijkt, dat deze lager is dan u eerder aan uw mediator of advocaat heeft betaald.

Toevoeging

Het besluit waarmee de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand toekent heet ' toevoeging'.  Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad (een groot gedeelte van) de salariskosten van de mediator of advocaat. Een toevoeging kunt u aanvragen via uw mediator of advocaat. In sommige gevallen (strafzaken) beveelt de rechtbank dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging moet verlenen. Dit heet een last tot toevoeging.