Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Samenstelling gezin / huishouding

Samenstelling van uw huishouding op het moment van de aanvraag voor een toevoeging. Is van belang voor de beoordeling hoogte eigen bijdrage. Er zijn drie mogelijkheden ('normen'): alleenstaande, samenwonend/gehuwd, eenoudergezin. Zie ook de tabel 'Inkomen en Vermogen'.

Samenwonenden-/Gehuwdennorm

De samenwonenden-/gehuwdennorm is van toepassing als u samenwoont of getrouwd bent. Zie ook 'norm huishouding' in de begrippenlijst.

Status inkomen

De status van uw verzamelinkomen geven we aan met een letter of een korte omschrijving. U vindt uw status in uw brief en op de berekening.

V of vastgesteld: Het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen;
N of niet beschreven: U hoeft geen aangifte Inkomstenbelasting te doen. Bij het bepalen van de financiële draagkracht wordt alleen rekening gehouden met het belastbaar loon. Dit is de hoogte van uw bruto inkomen;
A of aangegeven: U heeft aangifte gedaan bij de Belastingdienst en het verzamelinkomen is nog niet vastgesteld door de belastinginspecteur. Het gaat hier om een voorlopige beslissing. Na enige tijd stelt de Belastingdienst uw definitieve inkomen en vermogen vast. Daarna vindt hercontrole van het inkomen plaats;
O of nog niet bekend; U heeft wel een aangiftebiljet ontvangen, maar nog geen aangifte gedaan. Het gaat hier om een voorlopige beslissing. Na enige tijd stelt de Belastingdienst uw definitieve inkomen en vermogen vast. Daarna vindt hercontrole van het inkomen plaats;
S of schatting: Het geschatte verzamelinkomen in het actuele kalenderjaar bij uw verzoek om verlegging van het peiljaar. Het gaat hier om een voorlopige beslissing. Na enige tijd stelt de Belastingdienst uw definitieve inkomen en vermogen vast. Daarna vindt hercontrole van het inkomen plaats;
H of handmatig: Het door de Raad handmatig berekende verzamelinkomen in het peiljaar. Bijvoorbeeld op grond van inkomensgegevens uit het buitenland.