Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Restitutie

U heeft recht op restitutie (teruggave) van een deel van de door u betaalde eigen bijdrage als na hercontrole blijkt, dat deze lager is dan u eerder aan uw mediator of advocaat heeft betaald.

Resultaat

De opbrengst uit een zaak noemen we het resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het bedrag zijn wat u krijgt als: netto nabetaling achterstallig loon, een ontbindingsvergoeding/afkoopsom, schadevergoeding/smartengeld, de opbrengst van de verkoop van een woning bij echtscheiding, betaling/vordering wegens overbedeling bij echtscheiding.

Resultaatgrens

Voor resultaatsbeoordeling geldt een vrijstelling tot de helft van het drempelbedrag. Die vrijstelling noemen we de resultaatgrens. U mag dus maximaal 50% van het drempelbedrag, minus één cent ontvangen. Zie ‘drempelbedrag’ in de begrippenlijst. De actuele hoogte van het drempelbedrag en de resultaatgrens vindt u op onze website.