Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Norm huishouding

Met norm bedoelen we de vorm of samenstelling van uw huishouding op het moment van de aanvraag voor een toevoeging. Is van belang voor de beoordeling hoogte eigen bijdrage. Er zijn drie normen: alleenstaande, samenwonend/gehuwd,  eenoudergezin. Zie ook de tabel 'Inkomen en Vermogen'.

Normaal uurloon (van de advocaat of mediator)

Het normale uurloon van de mediator of advocaat  is het gewone uurloon/tarief dat de mediator of advocaat in rekening brengt als u niet op basis van gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand worden bijgestaan.