Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen
Mediation

Mediation is een niet-juridische manier om tot geschiloplossing te komen. Een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) ondersteunt het overleg tussen partijen en helpt om meningsverschillen of (juridische) problemen op te lossen. Mediation bevordert dat u en de andere partij zelf aan de oplossing van het probleem werken.

Mediator

De mediator is de bemiddelaar die u en de andere partij bijstaat in de mediation.

Meeruren

Als de advocaat meer uren moet besteden aan een zaak dan standaard voor deze zaak geldt, dan kan hij daarvoor vooraf toestemming vragen bij de Raad. De toegekende uren worden afzonderlijk vergoed tegen een wettelijk vastgesteld standaard uurtarief. Zie 'vergoeding (aan de advocaat of mediator)'  in de begrippenlijst.