Door gebruik te maken van www.rechtsbijstand.nl geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Lees meer over cookies Verbergen

Terugbetalen subsidie na onherroepelijke veroordeling

Het is mogelijk dat u de ontvangen subsidie terug moet betalen na een onherroepelijke veroordeling.

Als u in voorlopige hechtenis bent genomen, heeft u recht op subsidie voor de kosten van uw advocaat, een ‘toevoeging’. Deze toevoeging krijgt u zonder toetsing van uw inkomen en/of vermogen, op last van de rechter of op aanwijzing van het OM. De subsidie wordt niet aan u overgemaakt, maar ontvangt de advocaat van de Raad.

Als u onherroepelijk wordt veroordeeld toetst de Raad uw inkomen en vermogen. Is uw inkomen en/of vermogen hoger dan toegestaan? Dan moet u de kosten van uw advocaat zelf betalen. De subsidie die uw advocaat heeft ontvangen moet u aan de Raad voor Rechtsbijstand terug betalen.

Geldt dit voor iedereen die veroordeeld wordt?

Nee. De regeling geldt niet voor ambtshalve toevoegingen voor minderjarigen, cassatietoevoegingen en piketvergoedingen.

Wanneer ontvangt u bericht over terugbetaling?

De Raad ontvangt pas na afloop van de hele procedure voor de strafzaak (dus inclusief cassatie en terugverwijzing) een bericht van onherroepelijkheid. Is er sprake van onherroepelijkheid? Dan toetst de Raad voor Rechtsbijstand op dat moment uw financiële gegevens.

U ontvangt dan een zogenoemd ‘invorderingsbesluit’ (bij eerste aanleg en in Hoger Beroep), nadat de zaak onherroepelijk is verklaard, uw inkomen en/of vermogen hoger blijkt dan toegestaan én nadat uw advocaat de kosten bij de Raad heeft gedeclareerd.

Wilt u eerder weten of u mogelijk kosten moet terugbetalen?

U kunt zelf digitaal of schriftelijk een inkomensverklaring aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daaruit blijkt of uw inkomen en/of vermogen hoger is dan toegestaan.

Kan ik peiljaarverlegging aanvragen?

U kunt een verzoek tot peiljaarverlegging indienen nadat u het invorderingsbesluit heeft ontvangen. Bij het verzoek om peiljaarverlegging wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in het jaar waarin de last is geregistreerd.

Lees meer over:

Sluiten